Pravila i uslovi korištenja

Najam vozila u Bosni i Hercegovini

U ovim Općim uvjetima o najmu (a) “RENT A CAR AM” znači “RENT A CAR AM” d.o.o. (b) “unajmljivač” znači osoba, tvrtka ili organizacija koja ili u čije ime se vozilo iznajmljuje pod ovim uvjetima o najmu, (c) “vozač” znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih tačaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz “unajmljivača”, (d) “dodatni vozač” znači fizička osoba odgovorna za poštovanje svih tačaka ugovora o najmu, odobrena i napisana na prednjoj strani Ugovoru o najmu uz “unajmljivača”. “Unajmljivač” se mora pobrinuti da svaki ovlašteni vozač ispunjava Opće uvjete o najmu, (e) “vozilo” znači vozilo navedeno na prednjoj strani Ugovora o najmu. (f) “unajmljivač, vozač i dodatni vozač” u daljnjem tekstu ugovora podrazumijevaju se jednom riječju “korisnik”.

1. Ovlašteno upravljanje vozilom – unajmljeno vozilo mogu voziti-osobe starije od 21 godine, koje posjeduju vozačku dozvolu najmanje 2 godine (2 x 365 dana). Zakon o prometu ne dozvoljava iznimke. Pod nikakvim okolnostima unajmljeno vozilo ne smije voziti, ili se istim koristiti: Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:

a) od osobe koja nije navedena na najamnom ugovoru;
b) za plaćeni prijevoz putnika i robe;
c) po ugovoru zaključenom na osnovi lažnih izjava npr. starosti,adrese;
d) za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke;
e) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta;
f) pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje ,narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova;
g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom;
h) van prometnica I., II. ,III., reda;
i) brzinom većom od dozvoljene – 100km/h za ceste I.reda, 80 km/h na cestama II. I III.reda, 120 km/h po autocestama.
j) kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe Gornja se ograničenja zbrajaju i svako od njih vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. “RENT A CAR AM” odbija odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo prouzročeno nepoštivanjem gornjih zabrana.

2. Preuzimanje i vraćanje unajmljenog vozila – jedini ovlašteni za raspolaganje vozilom i iznajmljivanjem istog je “RENT A CAR AM” a “Korisnik” ga preuzima u ispravnom tehničkom stanju. “Korisnik” se obavezuje vratiti vozilo sa svim gumama, alatom i opremom navedenom na Ugovoru o najmu i Check out – check – in obrascu, u istom stanju u kakvom je i preuzeto, izuzev uobičajenog prirodnog trosenja, u tačno vrijeme i na mjesto navedeno na strani 1. Ugovora o najmu. Vozila se iznajmljuju po dnevnoj cijeni u skladu s dogovorenom tarifom, gdje jedan dan znači bilo koji period od 24 sata od početka ugovora o najmu. Poslije isteka tog vremena, naplatit će se dodatni dan.

3. Plaćanje računa –  “Korisnik” se obavezuje podmiriti račun “RENT A CAR AM” – u u roku od 1 dan od primitka računa ili u slučaju gotovinskog plaćanja, u trenutku vraćanja vozila kao sto je dogovoreno na strani 1 Ugovora o najmu: vrijeme, kilometražu, i druge troškove dogovorene Ugovorom o najmu. Iznos se plaća u skladu s tarifom na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati u lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji napravi lokacija gdje je vozilo vraćeno podliježe odobrenju lokacije koja je izdala vozilo i koja zadržava pravo da pošalje ispravljeni račun. Potpisivanjem ovog Ugovora , “Korisnik” pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, “RENT A CAR AM” naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon sto je vozilo vraćeno, a “Korisnik” nije o tome izvijestio “RENT A CAR AM” u skladu s procedurom o povratu vozila. “Korisnik” se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da “Korisnik” te kazne ne plati, “RENT A CAR AM” će ih naplatiti ” korisniku “, zajedno sa administrativnim troškovima. “RENT A CAR AM” zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. “Korisnik” svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:

  1. Unajmljivač;
  2. vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila;
  3. dodatni vozač – za slučaj da unajmljivač il vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila.

4. Produženje najma – Kada unajmljivač želi produljiti najam, o tome mora 1 dan unaprijed obavijestiti poslovnicu koja je vozilo izdala. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je unajmljivač protupravno prisvojio vozilo, te ga je “RENT A CAR AM” dužan prijaviti tužilaštvu. U slučaju kada unajmljivač vrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.

5. Kilometraža – broj kilometara dok se vozilo nalazi u najmu dogovorenom ovim Ugovorom o najmu, odredit će se očitavanjem tvornički instaliranog odometra.

6. – U slučaju da se na završetku najma ustanovi da je odometar prepravljen tijekom najma, ” korisniku ” će se naplatiti dodatnih 500km za svaki dan najma po cijeni prema važećoj tarifi. “Korisnik” se obavezuje vratiti vozilo, zajedno sa svim gumama, opremom, audio i ostalom dodatnom opremom, u istom stanju kao i pri preuzimanju , na točno mjesto i vrijeme navedeno na strani 1 Ugovora o najmu. Ako je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, “RENT A CAR AM” će to posebno naplatiti kako bi pokrio trošak bilo kakvog potrebnog čišćenja i / ili popravka.

7. Gorivo – sva vozila se izdaju sa punim spremnikom goriva. Ako se vozilo iznajmi “korisnik-u”, “korisnik” se smatra odgovornim za trošak goriva od vremena kad vozilo napusti “RENT A CAR AM”-ovu poslovnicu do vremena kad se vozilo vrati u “RENT A CAR AM”-ovu poslovnicu. Sva vozila će se po povratku u “”RENT A CAR AM”-ovu” poslovnicu natankirati po važećoj “RENT A CAR AM”-ovoj tarifi. “RENT A CAR AM” zadržava pravo zaračunavanja usluge punjenja goriva prema odluci Uprave.

8. Održavanje vozila – “korisnik” pristaje održavati vozilo u dobrom stanju i redovito provjeravati motor i ulje automatskog mjenjača, ako postoji u iznajmljenom vozilu, kao i vodu u radijatoru, akumulatoru i pritisak u gumama. Ulje motora se mora mijenjati svakih 5000 km. “Korisnik” se smatra odgovornim za podmirivanje sve štete uzrokovane nedovoljnim održavanjem vozila. U slučaju da iznajmljeno vozilo za vrijeme najma dostigne kilometražu na kojoj je predviđen redovni servis, “Korisnik” mora obavijestiti “RENT A CAR AM” i staviti vozilo na raspolaganje “RENT A CAR AM”-u kako bi bilo moguće obaviti servis ili dati “korisnik-u” zamjensko vozilo.

9. Kvarovi – popravci ili zamjene dijelova vozila moraju se obavljati samo kod ovlaštenog zastupnika uz prethodno pismeno odobrenje “RENT A CAR AM”-a. Povrat troškova se vrši uz predočenje računa ovlaštene radionice koja je obavila popravak, međutim, zamjenski dijelovi se moraju obavezno predočiti. U slučaju da se popravak obavi van ovlaštene radionice, a zamjenski dijelovi nisu predočeni, troškovi se neće refundirati. U slučaju da se bilo koji dio vozila zamjeni ili izgubi, naplatit će se odšteta u iznosu trostruke tržišne cijene tog dijela.

10. Dokumenti – sva vozila se iznajmljuju sa potrebnim dokumentima. “Korisnik” se drűi odgovornim za navedene dokumente. U slučaju da iznajmljivač izgubi dokumente, ključeve, registracijske pločice i sl. “korisnik” će se dodatno teretiti i bit će obavezan podmiriti sve troškove.

11. Osiguranje putnika – za dodatnu dnevnu nadoplatu, iznos koje se određuje po važećoj tarifi, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode uzrokovane “RENT A CAR AM”-ovim vozilom.

12. Osiguranje vozila – Sva vozila nad kojima “RENT A CAR AM” ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzroćeno trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je vaűećom tarifom po odluci Uprave “RENT A CAR AM” i navedena je na ugovoru. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti vozila, osim u slućaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom odrećenom po vrijedećoj tarifi “RENT A CAR AM”. Osiguranje u nikojem slučaju ne pokriva:

  • štetu na gumama
  • štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
  • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulivanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila
  • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
  • štetu koju je napravio neovlašteni vozač
  • bilo koje oštečenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji

Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. “RENT A CAR AM” neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnik-a koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete, korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu ( izgubljenu dobit ) “RENT A CAR AM”-u za vrijeme dok isti nije bio u mogućnosti koristiti navedeno vozilo.

13. Požar ili krađa – “Korisnik” preuzima odgovornost za bilo kakvi gubitak ili štetu na vozilu nastalu njegovim svojevoljnim činom ili nemarom ili u slučaju da je “Korisnik” na bilo koji način ignorirao uvjete naznačene u ugovoru. Izbjegavanje plaćanja odgovornosti za cijelu vrijednost vozila pridobija “Korisnik” plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku te tako snosi odgovornost do visine ugovorne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o grupi vozila.

14. Oštećenja – svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj postaji i poslovnici “RENT A CAR AM”-a koja je iznajmila vozilo i “Korisnik” se obvezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. Izvještaj – posebni obrazac, koji se nalazi sa dokumentima vozila, te svoju izjavu o oštećenju mora se popuniti sa svim detaljima o nezgodi (oštećenju) i mora se odmah poslati u “RENT A CAR AM”-ovu poslovnicu koja je iznajmila vozilo. “Korisnik” je dužan surađivati s “RENT A CAR AM”-om u istrazi i postupku obrade nezgode. “Korisnik” se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uvjeti iz ovog članka. Ako bude nužno, “Korisnik” će dobiti zamjensko vozilo.

15. Gubitak imovine – “RENT A CAR AM” se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine ” korisnika ” ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama “RENT A CAR AM”-a. Potpisivanjem ovog ugovora, “Korisnik” se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane “RENT A CAR AM”-a u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

16. Promjene ugovora o najmu – niti jedan uvjet i odredba ovog ugovora ne moze se mijenjati ili odbaciti bez pismene suglasonsti “RENT A CAR AM”-a.

17. Svi “RENT A CAR AM”-ovi zaposlenici imaju pravo kontrolirati bilo koje vozilo u bilo koje vrijeme. Ako se ustanovi da je “Korisnik” prekršio bilo koji od uvjeta ovog Ugovora , zaposlenici “RENT A CAR AM”-a su ovlašteni oduzeti vozilo. “RENT A CAR AM” bezuvijetno zadržava pravo raskida ugovora o najmu, bilo kada i bilo gdje i prije isteka ugovora o najmu, bez ikakve obaveze da je duzan nadoknaditi štetu “korisniku”.

18. Važno! Unajmljivač odgovara za prometne prekršaje nastale u toku najma i poslije završenog najma.

19. U ovim uvjetima “RENT A CAR AM” Car Rental je definiran kao “RENT A CAR AM” d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu Zmaja od Bosne 4, čija je poslovna djelatnost iznajmljivanje vozila.

20. Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća “RENT A CAR AM”-ove standardne uvjete te jamči tačnost svih gore navedenih podataka i prihvaća nadležnost suda u Sarajevu-u za slućaj sudskog spora.

VAŽNO! U SLUČAJU KVARA VOZILA U INOZEMSTVU, IZNAJMLJIVAČ JE OBVEZAN KONTAKTIRATI “RENT A CAR AM”-OVU POSLOVNICU U BiH RADI POPRAVKA. “RENT A CAR AM” ĆE REFUNDIRATI TROŠAK POPRAVKA PO PREDOČENJU ORIGINALNOG RAČUNA OVLAŠTENOG SERVISA I DIJELA VOZILA KOJI JE ZAMIJENJEN ZBOG KVARA. PRI PRELASKU DRŽAVNE GRANICE KORISNIK JE OBVEZAN PREDOČITI CARINSKOM SLUŽBENIKU RAČUN NA OVJERU.